Richtlijnen Coronavirus (COVID-19)

meer

Richtlijnen Coronavirus (COVID-19)

Binnen Service Point Belgium, onderdeel van Paragon Group, nemen wij de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en klanten serieus. We volgen derhalve de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) op de voet en zetten de adviezen van Europese en Belgische overheden om in concrete maatregelen. Wij spannen ons hierbij tot het uiterste in om onze medewerkers een veilige werkomgeving te blijven bieden en de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten te borgen. Middels dit bericht informeren wij u over de voorzorgsmaatregelen die wij reeds hebben getroffen.

Centrale coördinatie en meldpunt

De directie heeft zitting genomen in een Incident Response Team (IRT) dat dagelijks de maatregelen die nodig zijn om zo adequaat als mogelijk in te spelen op de situatie vaststelt en communiceert. Zij ziet ook toe op de implementatie en naleving. Ook maatregelen voor klanten en leveranciers worden door dit team gecoördineerd. 

Business Continuïteit

Ons Business Continuity Plan voorziet in uitwijkmaatregelen bij grote verstoringen. Dit plan maakt onderdeel uit van ons compliancy beleid conform ISO9001/ISO14001.

De noodscenario’s zijn onder meer afhankelijk van de situatie, opgelegde maatregelen, noodverordening vanuit overheden en klantdirectieven. Onze inspanningen zijn erop gericht de risico’s zoveel mogelijk te beperken en de klantproductie gaande te houden binnen de omstandigheden die zich voordoen. We sturen dagelijks op behoud van een volwaardige bezetting van medewerkers op de diverse productie- en kantoorlocaties en op het voortzetten van de dienstverlening.

Werken en vergaderen op afstand

Werken en vergaderen op afstand – inclusief thuiswerken -  wordt gestimuleerd en is van kracht daar waar het dagelijkse werk dit toelaat. Voor een aantal kritische functies zijn roulatieschema’s ingesteld. Vergaderingen en online gesprekken worden gevoerd met Microsoft Teams of Skype.

Kritische beheerfuncties (i.e. IT en Operating) vinden veelal op afstand plaats. Alle systemen zijn op afstand beveiligd te benaderen. In deze bijzondere situatie zijn aanvullende maatregelen genomen om werken en overleg op afstand te bevorderen – indien nodig te verplichten -  en de risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Waar mogelijk zijn daarnaast de volgende aanvullende maatregelen gaande:

  • De afdelingen IT en Operating werken in roulatie thuis en op kantoor.
  • De productie is fysiek gesplitst: een deel hiervan is naar een andere ruimte verplaatst.
  • Op kantoor zijn uitsluitend de functies actief die kantoor gebonden zijn. Hierdoor wordt zo veel mogelijk spreiding gecreëerd over de ruimte.

Extern bezoek onze locaties

Tot nader order ontvangen we geen extern bezoek op onze (productie)locaties.

Klantafspraken

Tot nader order vinden klantafspraken online en/of telefonisch plaats. Uitzonderingen worden uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie.

Met bovenstaande maatregelen willen we onze dienstverlening blijven garanderen en tegelijkertijd bijdragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.