Universiteit Hasselt

Een student-vriendelijke website ontwikkeld en gemanagened voor Universiteit Hasselt 

UHasselt
meer

De Universiteit Hasselt is een jonge universiteit. Haar uniek onderwijsmodel met interactieve lessen in kleinere groepen en praktijkgerichte opleidingen, zorgt er voor dat de UHasselt-alumnus een vlot inzetbare en flexibele professional is. Naast onderwijs op topniveau doet de universiteit ook grensverleggend onderzoek en ondersteunt het bedrijven op vlak van innovatie. Ze wil een knooppunt in het innovatieweb zijn.

De uitdaging

De website is hierin een uithangbord en dient deze ambitie af te spiegelen. UHasselt doet daarom al heel wat jaren een beroep op Service Point. Als Value Added Reseller van Seneca’s CMS-oplossingen implementeerden we Smartsite al in 2008 en recent ontwikkelden we de nieuwe website. 

De oplossing

Deze realisatie verliep in 2 stappen. In eerste instantie werd de vormgeving onder handen genomen en geïmplementeerd binnen het bestaande CMS. In de tweede fase is de back-end getransformeerd naar de nieuwste CMS-versie.

Het resultaat

Resultaat is een website die responsief en meer interactief is en daardoor makkelijk toegankelijk vanaf mobiele toestellen. Uiteraard diende deze hele ontwikkeling en migratie naadloos te verlopen met als resultaat dat de website zonder onderbreking beschikbaar bleef. De nauwe samenwerking tussen UHasselt, het design bureau en Service Point heeft er voor gezorgd dat de lancering van de nieuwe website een succes werd.

Koen Santermans, Communicatie & Marketing Directeur: “Service Point heeft uitstekend werk geleverd bij de ontwikkeling van de nieuwe website binnen het bestaande CMS. Het beheer en het onderhoud van een website is een continu proces. Het is dan ook belangrijk om daarbij beroep te kunnen doen op een partner die Universiteit Hasselt ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van haar website. Met Service Point beschikken we hiervoor over de juiste partner”.

Wilt u meer weten over onze oplossing webpublicatie en -hosting, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Uhasselt